வேழமுகனே வேகமாக திரும்பி வா !

சென்ற விநாயகசதுர்த்தியில் எங்கள் குடியிருப்பில் கொண்டாடிய கணபதி ப்ளாக்கர் பீட்டா சோதனைக்கு அருள் புரிவாராக!!

0 மறுமொழிகள்:

திரட்ட: இப்பதிவின் மறுமொழிகள் (Atom)