ஒரு மொழியால் பிரிந்தவர்கள்

பிரித்தானியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் மொழி ஒன்றே யானாலும் அவர்களின் பாவனையில் தான் எத்தனை வேறுபாடு ? ஜார்ஜ் பெர்னாட் ஷா இதனைக் குறிப்பிட்டு இங்கிலாந்தும் அமெரிக்காவும் பொதுமொழியால் பிரிந்த நாடுகள் ("England and America are two countries separated by a common language.") என்று கூறியுள்ளார். இந்த குழப்பங்களுக்கு தீர்வு காண இன்றைய யாஹூ தேர்வுகளில் படித்த இந்தப் பதிவை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்.எடுத்துக்காட்டாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு Wayout "வெளியே" என்றால் அமெரிக்கர்கள் வேறெங்கோ சஞ்சாரிக்க பொருள் கொள்வார்கள். இதுபோலவே mind vs watch, badge vs button, and peanuts vs monkeynuts. தவிர கடைகளுக்குச் சென்றாலோ பெண்கள் துணிமணிகள் என்றாலோ கேட்கவே வேண்டாம்.