மணிமலர்

வேழமுகனே வேகமாக திரும்பி வா !

சென்ற விநாயகசதுர்த்தியில் எங்கள் குடியிருப்பில் கொண்டாடிய கணபதி ப்ளாக்கர் பீட்டா சோதனைக்கு அருள் புரிவாராக!!

பீட்டாவில் சோதனை

புதியதாய் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் மாறவில்லையா என குழப்பும் பீட்டா ப்ளாக்கரில் இது ஒரு சோதனைப் பதிவு.பரிசோதனையின் போது உங்களையும் பரிசோதித்ததிற்கு மன்னிக்கவும்.